FAJN informacije

 


Pomoč v stiski Kadar se znajdeš v težki življenjski situaciji, ki se zdi brezizhodna, ti lahko vedno pomaga pomoč v stiski. Ta je na voljo vsem, ne glede na spol, starost, status, poklic in podobno.
Večina ljudi se obrne na pomoč v stiski takrat, kadar potrebujejo pogovor, ali pa zgolj nekoga, ki jim bo znal prisluhniti v težkem življenjskem obdobju.
Pomoč v stiski ponavadi nudijo različne vladne in nevladne organizacije, kjer delujejo tako strokovnjaki kot prostovoljci, njihov namen pa je, da pomagajo ljudem pri iskanju izhoda iz stiske.
Kdo se največkrat obrne na organizacije, ki nudijo pomoč v stiski? Obstaja stereotip, da gre predvsem za pretepene ženske, in res je, kar nekaj klicateljic je takšnih, vendar ne gre posploševati. Pomoč v stiski potrebujejo tudi moški, ljudje, ki se v družini spopadajo z alkoholizmom ali drogami, mladi, ki imajo težave z vrstniki ali šolo, osebe, ki so izgubile bližnjega, ženske, ki se spopadajo z neželeno nosečnostjo, žrtve posilstev … Pomoč v stiski nudi posluh prav vsakomur, ki mu je težko, pri čemer se osredotoča na poslušanje in iskanje rešitev, včasih tudi v pravnem smislu, vsekakor pa nikoli ne vsiljuje svojega mnenja in ne obsoja. Prav tako pomoč v stiski zagotavlja popolno anonimnost. [...] » »
Mediacija pri dediščini Neverjetno, kako lahko dediščina med seboj skrega sorodnike in kakšne spore lahko povzroči v družini. Žal se je tako zgodilo tudi v mojem primeru, a na srečo je težave rešila mediacija.
Kljub temu, da sem se z bratoma v preteklosti dobro razumela, je prišlo pri delitvi večetažne hiše mojih staršev po njihovi smrti do zapletov. Brata sta se sprla glede tega, kako naj bi se hiša dedovala po etažah, in kaj kmalu nas je doletel postopek pred sodiščem.
Na srečo nam je sodišče poleg tožbe ponudilo šeeno možnost – in mediacija je bila res odlična rešitev. Med tem, ko so na sodišču sledili le črki zakona in niso bili pripravljeni pomagati s kakšnim nasvetom, se nam je mediator popolnomaposvetil, nam ponudil različne možnosti in predloge, in na srečo smo se z njegovo pomočjo hitro sporazumeli – mediacija je terjala le štiri obiske. [...] » »
Kaj vse je mobing? Mobing je izključitev osebe iz skupine, ki se lahko pripeti v različnih okoljih, najpogosteje pa na delovnem mestu. Osebo, ki je žrtev mobinga, sodelavci osamijo, jo sistematično napadajo, izpostavljajo pritiskom in imajo z njo na splošno konflikten odnos. Kljub temu, da na mobing večina ljudi pomisli takrat, ko gre za trpinčenje podrejenega s strani šefa, pa lahko do njega pride tudi v skupini enakih – torej med sodelavci, ki so na primerljivih položajih, ali celo s strani podrejenih do šefa. V teh primerih govorimo o različnih vrstah mobinga, ki se kažejo na različne načine. Za mobing sicer štejemo dejanja, ki žrtvi onemogočajo normalno komuniciranje, stike s sodelavci, ki ogrožajo njeno zdravje, skušajo okrniti njen ugled, ali ji onemogočajo normalno opravljanje dela. To pomeni, da lahko kot obliko mobinga prepoznamo kar precej neprimernih ravnanj – vsega skupaj jih je specificiranih kar 45.
[...] » »
Rubež premičnin zaradi starih dolgov Pred nekaj leti mi je gradbeno podjetje položilo asfalt okoli hiše, stroške pa naj bi delno krila komunala, saj je razkopavala moje dvorišče zaradi javne kanalizacije. Žal pa smo imeli le ustni dogovor o tem, in nazadnje se je zasukalo tako, da so bremenili mene. Gradbenemu podjetju sem vse pojasnil in jih napotil na komunalo, a se ni dalo nič dogovoriti, in sedaj me je doletel rubež premičnin. Ker računa seveda nočem plačati, so se odločili za sodno pot, ki se je zaključila kot rubež premičnin. Morda bo kdo rekel, da gre za pretiran ukrep, saj je rubež premičnin precejšnja traparija glede na to, da gre zgolj za 700 evrov dolga, a princip je princip. Ne bom plačal, kar naj naredijo rubež premičnin, saj dejansko nimajo kaj bistvenega odnesti – odločil pa sem se, da mi bo komunala to dobro poplačala. Na srečo imam vse poslikano, tako da bom proti njih vložil tožbo in zahteval tako poplačilo kot tudi dodatek za psihične muke. Teh naših vaških »šerifov«, ki mislijo, da lahko delajo kar hočejo celo po privat zemlji, imam namreč že več kot dovolj. Bomo videli, kako se bo izšlo – nenazadnje lahko tudi sam zahtevam rubež premičnin, pa četudi komunali zato zasežejo smetarski avto.
[...] » »
Zakaj smo neplačniki? Takole: tudi v našem podjetju smo neplačniki. Zakaj?  Vsekakor ne zaradi pomanjkanja dela, ki ga imamo dovolj, pa tudi zasluženega denarja s tem delom je dovolj – težava pa je pri naših strankah, ki ne plačujejo redno, oziroma moramo včasih plačilo od njih nazadnje izterjati tudi po sodni poti. Torej: ker so neplačniki drugi, smo neplačniki tudi mi.
Pred nekaj meseci smo imeli večje naročilo za podjetje, ki je običajno dobro plačevalo, tokrat pa se jim ni izšlo, zaradi česar že pošteno zamujajo s plačilom. Poskrbeli smo sicer za plače dvanajstih zaposlenih, več pa ni bilo možno. Tudi sami smo postali dolžniki, saj dejansko nimamo od kje vzeti sredstev za plačilo materiala – in manjši prilivi, ki pridejo sproti, morajo seveda pokriti davčne obveznosti. Ja, tako je, država si sicer vedno najprej vzame sama. [...] » »
Gospodarska kriza in osebni stečaj Osebni stečaj naj bi bil instrument, namenjen ljudem, ki imajo dolgove, nimajo pa niti prihodkov, niti premoženja. V času gospodarske krize pa se za osebni stečaj odloča tudi vse več samostojnih podjetnikov, ki zaradi pomanjkanja dela ali tudi zgolj zaradi plačilne nediscipline ne zmorejo več pokrivati svojih obveznosti.
Kadar se za osebni stečaj odloči samostojni podjetnik, je pogoj, da več kot dva meseca zamuja s plačilom obveznosti, ki presegajo dvajset odstotkov vseh obveznosti, ki jih je imel v preteklem poslovnem letu. Prav tako za samostojne podjetnike velja, da se z osebnim stečajem njihova poslovna pot zaključi – status s.p. preneha in dejavnosti ne morejo opravljati več. Hkrati pa se stečajem ustavijo tudi izvršbe, ki so bile vložene zoper njega – upniki morajo svoje terjatve prijaviti v stečajno maso. [...] » »
Gotovinski kredit, finančna rešitev Gotovinski kredit je finančna rešitev za zelo raznolike osebe. Omogoča nam premostitev ovire, ki jo prestavlja velika zahteva ter majhne možnosti pridobitve.
V življenju ima človek vedno več želja kot so njegove možnosti uresničitve le teh. V ta namen se je skozi zgodovino razvilo več načinov, ki so omogočali premostitev prepada med željami in zmožnostmi. Želje so lahko zelo različne, s poslovnega vidika se razlikujejo v vrednosti, načinu odplačevanja, ceni premostitve ter mnogih drugih značilnostih. Vrednost določa predvsem oseba, ki se odloči za izposojo denarja ter njene zmožnosti. Možnosti na drugi določa oseba, ki denar posoja. Odvisne so od načel, zakonov in drugih značilnosti posojanja denarja. V naprednih državah so vedno korak pred drugimi manj razvitimi državami, saj je zaradi boljše urejenosti sistema možno oblikovati vedno nove, individualno bolj prilagojene oblike posojanja denarja.

V bolj razvitih državah tako lahko oseba dobi gotovinski kredit tudi na druge načine, ki pri nas uradno niso znani in mogoči. Predvsem pa niso tako razširjeni in množično uporabljeni. Onemogočajo jih predvsem neurejenost sistema, ter možnost zagotovitve varnosti in izpolnjevanja vseh ob sklenitvi dogovorjenih lastnosti izposoje denarja.

Gotovinski kredit ni le stvar, ki zadeva oba udeleženca. Omogoča tudi mnoge širše pridobitve, lahko bi rekli, da pomembno vpliva na vsakdanjik vseh v širši ali daljni okolici. Z nakupom, ki je posledica pridobitve denarja, se poganja kolo gospodarstva in blagostanja dežele. [...] » »
Zastavljalnica, likvidnost materialnih dobrin Mestna zastavljalnica omogoča pretvorbo materialnih dobrin v denarna sredstva.
 
Denarna sredstva poganjajo življenje človeštva od izuma denarja do danes. Kroženje denarja je merilo dobre ekonomije in blagostanja ljudi. Blagostanje ne pomeni nujno imeti vsega v obilju, ampak ravno dovolj. Moder človek v času blagostanja oblikuje rezerve, ki omogočajo varno prihodnost. Veliko starejših generacij ob tem razmišlja o investicijah v oprijemljive vredne predmete, ki skozi čas ne izgubljajo vrednost. Njihovo razmišljanje temelji na otroških letih, ko ni bilo blagostanja današnjih dni. Zato je tudi drugačno od razmišljanja današnjih mladostnikov. Oblikovanje rezerv ima svoj smisel predvsem takrat, ko rezerve lahko prinesejo koristi v času krize. Krizne čase lahko z njimi človek prebrodi na razne načine. Zastavljalnic omogoča, da opredmetene rezerve lahko pretvorimo v denarna sredstva.
 
Rezerve lahko oblikujemo in uporabimo še na mnoge druge načine. Predvsem morajo biti ponujene možnosti pisane na kožo investitorju. Z njimi se mora strinjati, ponujati mu morajo najboljšo rešitev, prepričan mora biti v pravilnost odločitve. Banka, zastavljalnica in druge podobne rešitve poznamo, vemo kaj nudijo, potrebno jih je koristno uporabiti ob primernem času. Načini oblikovanja rezerv so brezmejni zaklad idej, ki najbolj koristijo v težkih časih denarne stiske.
[...] » »
Zastavljalnica, rešitev denarnih stisk Zastavljalnica se večini ljudi zdi nekaj, kar z njimi nima zveze, kar ne bodo nikoli v življenju potrebovali.
 
Vendar v časih denarnih stisk predstavlja mnogim izhod iz sile. Je najbolj enostaven način pridobitve denarnih sredstev na podlagi izročitve določenega predmeta. Ljudje ob tem največkrat pomislimo na zlatnino in podobne predmete, ki nam sicer veliko pomenijo, imajo vrednost, niso pa nujni za naše preživetje. Obstaja seveda še cela paleta drugih izdelkov, katere lahko zastavljalnica pretvori v denarna sredstva.
 
Odločitev seveda ni enostavna, tako kot ni enostavno prebroditi finančne stiske. Vendar mora človek ob tem razmišljati o življenju v prihodnosti. Svojo lastnino mora razdeliti na vse, brez česar ne more živeti in lastino, ki ima vrednost, vendar je redko uporabljena. Veliko vrednih stvari nam tudi leži v omarah, na podstrešju in drugih prostorih doma, pa nanje le redko pomislimo. Zastavljalnica omogoča njihovo pretvorbo v denar, s tem pa pridobitev koristi po lastnih željah in potrebah.
 
Vredne predmete , ki jih ne potrebujemo in se na njih nabira prah, zato lahko koristno vključimo v premislek o prihodnost. Finančna stiska se bo z njimi ublažila, postavili bomo nove temelje za življenje, s trdim delom bomo ponovno začeli nabirati denarne presežke. Mogoče nas bo takrat ponovno zamikala zastavljalnica, zastavljeni predmeti so mogoče še vedno na prodaj.
[...] » »
1 / 1
1